Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskola 
 
 

 

 

Küldetésnyilatkozat:

 

 

Iskolánk minden gyermek számára pozitív szellemiségre épülő hagyományainak alapján megfelelő alapismereteket nyújt a továbbtanuláshoz. Példát az igazi értékek, az egyetemes emberi tulajdonságok a helyes magatartásformák elsajátítására és gyakorlására.
Nyolc év alatt biztosítja az alapvető tudás megszerzésének lehetőségét, amely erőforrása az önálló gondolkodásnak, az értékteremtésnek, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberiség iránti felelősségérzetnek. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi hagyományok, a német nemzetiségi nyelv ápolását, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzését, továbbörökítését, a tolerancia képességének gyakorlatban történő kialakítását.
Arra törekszünk, hogy minden gyermek számára biztosítsuk a lehetőséget az önmegvalósításhoz, képességei, készségei fejlesztéséhez nyugodt, biztonságos körülmények között.
Hisszük, hogy a felelőséggel átgondolt, gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú alapelvekre épülő pedagógiai programunk megvalósítása a résztvevők elégedettségét szolgálja.
 
 
 
                                                                                               a solymári Hunyadi Mátyás
                                                                                              Német Nemzetiségi Általános
                                                                                                   és Művészeti Alapiskola
                                                                                                          Nevelőtestülete
 

 

 Alapító Okirat  

 


Vissza